> pokład > ladunki > DRI

                 
Powiązania | Trynidad |

Direct reduced iron - przetworzona ruda żelaza, ładunek bardzo niebezpieczny dla statku. Wymaga specjalnych środków ostrożności: chronionych ładowni przez CO2; ciągłego nadzoru temperatur w kilku warstwach ładunku; zachowanie ochrony przed zamoczeniem. Statek podczas załadunku chroni się przed pyłem który jest po przemianie w tlenek praktycznie nie do zmycia.                 foto: n/z

     
 
Montaż instalacji CO2 do gaszenia ładowni zamontowała wynajęta ekipa.   Dodatkowe butle. Montaż wraz z podłączeniem ich w pomieszczeniu wykonała załoga maszynowa.
 
Zabezpieczanie statku przed zapyleniem.    
 
     
 
     
 
     
 
     
 
Statek przed załadunkiem.   I po wyładunku.
 
Aby przywrócić statkowi poprzedni wygląd trzeba włożyć ogromną ilość pracy.
 
Z pyłu tworzy się czysta rdza wnikająca w strukturę farby.   Widoczny ciemny osad będzie musiał być usunięty wraz z farbą.
 
Mycie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.   Pokład główny. Granica między częścią mytą i zanieczyszczoną.

Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.