> porty > seaway > Beauharnois Lock

                 
 
 
 
Podejście do śluzy dolnej.
 
     
 
Zobacz zdjęcie satelitarne.
Podnoszenie w śluzie dolnej.
Podejście do śluzy górnej.
 
Wejście do śluzy górnej.
Statek przechodzący śluzę dolną.
     
Podnoszenie statku w śluzie.
 
Kanał za śluzą.

Wyświetl większą mapę
     

Copyright © 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.