Badanie wody kotłowej

> siłownia > kocioł > kombinowany > badanie wody

 
 
Pobieramy próbkę wody przez chłodniczkę (najpierw ją
przepłukujemy) jeśli kocioł takiej nie posiada musimy odstawić próbkę przed badaniem aż osiągnie temperaturę 20 -25'C.
  Standartowy zestaw "Unitora" do badania wody kotłowej.
 
Badanie alkaiczności polega na wrzuceniu jednej tabletki (P. Alkalinity) do próbki zawierającej 200ml wody i rozpuszczenia jej do uzyskania koloru niebieskiego. Odliczamy np. dziesięć tabletek i rozpuszczamy je pojedynczo aż do przełamania koloru na żółty. Ilość dodanych tabletek przemnożona przez x20 i po odjęciu 10 da nam wynik w ppm.
 
Test na obecność chlorków jest bardzo podobny do wcześniejszego z tym że nabieramy tylko 50ml wody, po wrzuceniu jednej tabletki kolor zmieni się na żółty. Dodajemy kolejne tabletki (najlepiej żeby to były tylko dwie) do przełamania koloru na brązowy.
 
Kalkulacja polega na przemnożeniu tabletek x20 i odjęciu 20 otrzymamy wynik w ppm.   Test PH polega na dodaniu do próbki 50ml wody kotłowej jednej miarki proszku "PH Reagent"
 
Po dodaniu i wymieszaniu zanurzamy w wodzie pasek na okres około jednej minuty.   Po wyjęciu odczytujemy wartość na podstawie pokrycia się kodu kolorów umieszczonego na opakowaniu z uzyskanym na pasku.
     

Copyright © 2007 - 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.