Przeciek ściany paleniska

> siłownia > kocioł > kocioł VX  > awarie > pęknięcie ściany paleniska

     
 
Odkręcanie kołnierza palnika.   Wyciąganie palnika.
 
Po odpompowaniu wody przeciek był już widoczny.   Uszkodzeniu uległa wcześniejsza nieudolna próba naprawy pęknięcia płaszcza paleniska.
 
W celu dotarcia do przyczyny wycieku usunięto pospawana łatki z blachy.
 
Usuwanie łatki dolnej.   Widać pęknięcie i wcześniejsze ślady spawania.
 
Szlifowanie przez całą grubość materiału i wzdłuż pęknięcia .   Skuteczne zabezpieczenie przed dużymi ilościami sadzy jakie znajdują się wewnątrz paleniska.
 
Napawanie szczeliny.   Po każdym przejściu elektrody spoina jest szlifowana na gładko w celu wyeliminowania zanieczyszczeń.
 
Naprawa zakończona.
     

Copyright © 2008 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.