Przeciek płomieniówki

> siłownia > kocioł > kocioł VX >  awarie > przeciek płomieniówki

     
 
Wyciek wody z paleniska przez palnik jest oznaką uszkodzenia części wodnej kotła.
 
Zalana instalacja elektryczna palnika.   Wyciek z przestrzeni rurek sugeruje że jedna lub więcej z nich uległa uszkodzeniu.
 
Obmyte rurki z sadzy nie świadczą jeszcze o miejscu przecieku jedynie sugerują kierunek napływu.   Żeby dowiedzieć się więcej trzeba zdjąć jedną z wyczystek znajdującą się najbliżej zauważonego miejsca napływu wody.
 
Odsłonięta część rurek.   Widoczna w głębi zardzewiała rurka wyraźnie wskazuje miejsce uszkodzenia. Sprawne są równomiernie pokryte sadzą.
 
W celu dostania się do przestrzeni wodnej (po spuszczeniu wody i ostudzeniu kotła) demontujemy włazy inspekcyjne górny i dolny.
 
Ciężkie i wymagające dużo sprytu wejście do kotła.   Wyjście z kotła po paru godzinach pracy w temperaturze około 40'C jest jeszcze trudniejsze.
 
Do testu wykonano przyrząd dzięki któremu kontrola rurek przebiegała szybko i pewnie.   Kontroli zostały poddane wszystkie rurki (~300) co zajęło nam około 20 godzin pracy.
 
Osoba na górze kręci szpilką przyrządu a osoba na dole podstawia zaślepkę w celu skręcenia obu elementów dla uzyskania szczelności.
 
Napuszczamy do rurki powietrza, zamykamy zawór i obserwujemy spadek ciśnienia. Jeśli go brak lub jest niewielki to rurka jest dobra, w uszkodzonej spadek ciśnienia będzie natychmiastowy.   Pomocniczym elementem dla osoby pracującej na dole jest wykonanie małego "taborecika" dla podparcia nóg.
 
Znaleziony zostały dwie uszkodzone rurki. Naprawa polega na zaślepieniu obustronnym  stalowym kołkiem.   Trudny dostęp i niewielkie możliwości uderzenia młotkiem w dolnej części.
 
Podobne przyrządy do testowania rurek kotła znalezione na innych statkach. Ich wada polega na tym że osoba będąca na dole ma ograniczone możliwości ruchu więc zmuszenie jej do skręcania rozporowej zaślepki jest nieporozumieniem.
     

Copyright © 2008 - 2019 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.