Czujnik zaolejenia

> siłownia > kocioł  > instalacje > czujnik zaolejenia skroplin

 
 
W wyniku nieszczelności szkła skropliny dostały się do elementów elektrycznych powodując ich uszkodzenie.   Jeden z dwóch elementów światłoczułych.
 
Nowa oprawka z żarówką.   Czujnik zamontowany jest na powrocie skroplin ze zbiorników paliwowych przed zbiornikiem obserwacyjnym.
     

Copyright © 2011 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.