Zawór bezpieczeństwa

> siłownia > kocioł > osprzęt > zawór bezpieczeństwa

Uszkodzony zawór bezpieczeństwa kotła łatwo rozpoznać po wysokiej temperaturze za zaworem i przecieku wody w rurce kontrolnej. Regeneracja polega na rozebraniu i dotarciu gniazd i grzybków.  Praca i foto: Magpaw
 
Zawór kompletny.   Rozłączanie linki i ramion ręcznego zrywania.
 
Ramię zrywania.   Zdjęcie osłony śruby regulacyjnej.
 
Zwalnianie napięcia sprężyny po przez wykręcenie śruby napinającej.   Głowica wraz z grzybkiem.
 
Widoczne miejsca przecieku na gnieździe i grzybku.
 
Regeneracja specjalnie dorobionym docierakiem.   Gniazdo po dotarciu.
 
Przeciek na innym typie zaworu.   W tym przypadku po nagrzaniu udało się wykręcić gniazdo i przetoczyć.
 
Przegląd zaworu bezpieczeństwa na statku  "Irma".
  Top strony  

Copyright © 2006 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.