PC control

> siłownia > kocioł > palnik > sterownie z PC

Wszystkie operacje wykonywane są na głównym ekranie monitora komputera. Program obsługi kotła - "MISSION".
 
Klikamy na napis Auto   Otworzy się okienko wyboru trybu pracy.
 
Wybieramy "Manual" i zatwierdzamy zmiany.   Klikamy na przycisk "Manual Start".
 
Palnik rozpocznie cykl rozruchu od przedmuchania "Purge".
 W zaznaczonym okienku wyświetlane będą wszystkie procesy aktualnie wykonywane przez urządzenie.
  Serwo motor ustawi się na pozycji około 66%.
 
Następnie serwo motor cofnie się na pozycję zapłonu około 30% i nastąpi zapłon "Ignition".   Po zapłonie palnik pozostaje kilka sekund w trybie "Safety time" następnie informuje o stabilności płomienia "Flame stable" i przechodzi do normalnej pracy wyświetlając "Mod. Free"
 
Klikamy na wartość pod napisem "Load"   W okienku możemy ręcznie ustawić pozycję serwo motoru.
 
W celu wyłączenia palnika klikamy na napis "Manual".   Klikamy na przycisk "Manual Stop".
 
Przełączamy tryb pracy na "Auto".   Zatwierdzamy zmiany OK.
     

Copyright © 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.