AC compressor overhaul

> siłownia > chłodnictwo > sprężarka klimatyzacji > remont

     
 
    Demontaż silnika elektrycznego.
 
Blok sprężarki po zdemontowaniu głowic i wyjęciu układów.   Filtr oleju.
 
Dźwignia podwieszania stopni wydajności.   Dźwignia podwieszania stopni wydajności.
 
    Zdemontoawane układy.
 
 
 
    Płytka zaworu zwrotnego "klapon".
     

Copyright © 2012 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.