Ejector

  > siłownia > oczyszczalnia > przegląd > eżektor

     
 
Eżektor zamocowany na zbiorniku fekalii.   Zdemontowany.
 
Wlot fekalii z systemu.   Klapka (flap) odcinający system podciśnienia po wyłączeniu pompy.
 
Dysza eżektora wykonana z PCV.   Wymiana zdeformowanej klapki na nową.
 
Wirnik pompy zasilającej eżektor i opróżniającej zbiornik feklaii.
 
Pompa fekalii.   Zawór opróżniania zbiornika z napędem elektrycznym. Może być sterowany w cyklach czasowych lub sygnałem wysokiego poziomu fekalii w zbiorniku.
     

Copyright © 2010 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.