\

Przegląd sprężarki

> siłownia > sprężarki > główne > przegląd

                 
Powiązania | Lake Superior siłownia |

  Foto Magpaw.   

 
 
 
Po zdjęciu głowicy.   Widoczne tłoki pierwszego i drugiego stopnia.
 
Wkład chłodnicy powietrza. Przegląd i wymiana "kalaponów".

Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.