Uszczelnienie wału

> maszyna > śruba, wał i ster > wymiana uszczelnienia

                 
 

 

 
Zgrzewanie nowego uszczelnienia.
 
     
 
Przecięte stare szczenienia.
     

Copyright © 2011 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.