Zbiornik rozchodowy MDO

> siłownia > system paliwowy > zbiorniki > czyszczenie > MDO rozchodowy

                 
 
 
 
Wietrzenie zbiornika przed rozpoczęciem pracy.   Osady na dnie.
 
Osady przy rurze ssącej.   Czyszczenie zbiornika.
 
 Ze zbiornika trzeba usunąć około dziesięciu hoboków szlamu i powycierać podłogę szmatami do sucha.
 
Kilka godzin ciężkiej pracy w temperaturze 40' i atmosferze śmierdzącego zbiornika to robota tylko dla twardych ludzi.   "Mobrey" czujnik poziomu paliwa. LAL.
   
Rura ssąca pompy i obok fajka zaworu odwodnienia.    
     

Copyright © 2010 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.