Żaluzje czerpni wentylatora

> siłownia > wentylacja >   żaluzje czerpni wentylatora

     
 
Do czerpni wentylatorów wraz z zasysanym powietrzem dostaje się  sadza z komina oraz wilgoć z czego tworzy się bardzo korozyjne środowisko.
 
Co kilka lat czerpnie jak i żaluzje przechodzą gruntowny remont.
 
Demontaż i konserwacja żaluzji czerpni wentylatorów siłowni.
 
     
 
Zdemontowane wentylatory trafią na warsztat gdzie zostaną poddane konserwacji.    
     

Copyright © 2012 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.