> stocznia > demontaż masznki sterowej

                 
 Powiązania | Stocznia "Czangxi" | Lake Superior | Odbudowa dyszy | demontaż dyszy |

. Foto Magpaw 2005r.

 
Demontaż nakrętki trzona za pomocą praski.   Odciskanie maszyny od trzona.
 
Odłączona maszyna zostaje odstawiona na bok.   Na trzonie pozostała tuleja ślizgowa SKF.
 
System wciągów łańcuchowych i knar.   Nakrętka łożyska.
 
Demontaż tulei SKF.   Początek opuszczania trzona steru.
 
Opuszczanie trzona na dok.
 
Opuszczanie trzona steru.   Kontrola łożyska penetrantem.
 
Łożysko trzona sterowego.   Czujnik laserowy do pomiaru osiowości.

Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.