The Oresund Bridge

> porty > Dania > Most nad Sundem

   Sund, duń. Oresund , szwedz. Oresund, cieśn. M. Bałtyckiego, jedna z Cieśn. Duńskich w tzw. M. Bełtów, między Zelandią (Dania) i Skanią (Szwecja); dł. 102-110 km; szer. od 4,4 km na pn. do 24 km k. Kopenhagi i 42-49 km na pd.; największe wyspy: Amager i Saltholm (duń.) na wsch. od Kopenhagi, Ven (szwedz.) w pn. części cieśniny; zatoki (największa Koge, u wybrzeży Zelandii); przeważają głęb. ok. 15 m, najmniejsze na torze wodnym 7-8 m; wokół Ven rynny o głęb. do 50 m; zasolenie zmienne w ciągu roku, średnio od ok. 10 na pd. do 14-16 na pn.; przeważa prąd powierzchniowy z M. Bałtyckiego; w wejściu pd., na mieliźnie Drogden, latarnia mor. i oceanograf. stacja obserwacyjna; porty duń. Helsingor i Kopenhaga, szwedz. - Halsingborg, Landskrona, Malmo; stanowi najbardziej uczęszczaną naturalną drogę mor. na M. Bałtyckie; promy kol. i samochodowe Dania-Szwecja; 2000 uruchomiono przez S. przeprawę samochodowo-kol. z w. Amager w Kopenhadze przez tunel podmor. (dł. 4 km), sztuczną wyspę (4 km) i most (8 km) do Malmo.    Tekst PE PWN.

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
     
 
     
 
   
 
     
     

Copyright © 2009 - 2019 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.