Toronto

> portyKanada > Toronto

   Toronto , m. w Kanadzie, na pn. brzegu jez. Ontario, przy ujściu rz. Don, stol. prow. Ontario. W XVII w. na terenie zamieszkanym przez Indian Francuzi zał. placówkę handl., a ok. 1750 zbud. fort (1759 zburzony podczas wojny fr.-bryt.); po przejęciu tych terenów przez W. Brytanię 1793 lojaliści bryt. zał. osadę York; 1834 prawa miejskie i zmiana nazwy na Toronto; 1849-51 i 1855-59 stol. bryt. kolonii Kanada, od 1867 stol. Ontario; Toronto jest dużym skupiskiem Polonii kanad. (ponad 47 tys. osób). - 4,6 mln mieszk. (2004), największe miasto w Kanadzie; ważny ośr. przem.-handl.; duży węzeł komunik.; gł. gałęziami przemysłu są: maszyn. (zwł. obrabiarek i maszyn roln.), środków transportu (gł. lotn. - 50% produkcji krajowej), elektrotechn., elektron., poligraf. (gł. ośr. wydawniczy), precyzyjny, metal., odzież., chem., rafineria ropy naft.; siedziba giełdy, licznych banków i firm ubezpieczeniowych; port nad Wielkimi Jeziorami; międzynar. port lotn.; ośr. nauk.-kult.; 2 uniw. (zał. 1827, 1959), politechn. i in. szkoły wyższe, instytuty nauk.-badawcze. Miasto położone na nizinie nad jez. Ontario, dzielnice pn. częściowo na terenie pagórkowatym; b. regularny układ ulic; w centrum Toronto budowle reprezentacyjne z XIX w. (m.in. parlament, uniw.), Król. Muzeum Ontario, Galeria sztuki Ontario; nowocz. wieżowce; wieża telew. (555 m); liczne parki i ogrody (m.in. Queen's Park).   Tekst PE PWN.

     
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
   

Copyright © 2007 - 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.