> porty > Norwegia > Kalneset - Bryggja

                 
Related | olivin Aaheim |
     
 
     
Port typowo przemysłowy, miejsce załadunku   olivinu.
 
  TOP  

Copyright © 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.