Dardanelles

> porty > Turcja > Dardanele

 Dardanele, Çanakkale Bogazi, starożytny Hellespont, wąska cieśnina między Półwyspem Bałkańskim i półwyspem Azji Mniejszej. Stanowi naturalne połączenie Morza Egejskiego z Morzem Marmara.   Jest to dawna dolina rzeczna zatopiona przez morze wskutek obniżających się ruchów skorupy ziemskiej. Długość 120,5 km, szerokość do 1,3-18,5 km, głębokość 106 m, brzegi jednostajne i płaskie. Ma wielkie znaczenie komunikacyjne jako fragment drogi wodnej łączącej Morze Śródziemne z Morzem Czarnym. Przez Dardanele przebiega granica kontynentów Europy i Azji. Porty: Gelibolu, Çanakkale. Podczas I wojny światowej flota brytyjsko-francuska usiłowała bezskutecznie sforsować Dardanelę, ponosząc dotkliwe straty.                Tekst MEP 2002 / Map. MAR 2002.

 
 
     
 
     
 
     
     
     
     

Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.