Port au Prince

> porty > Haiti > Port au Prince

1,1 mln mieszk., zespół miejski 1,7 mln (2003); największe miasto, gł. ośr. gosp. i port handl. kraju; przemysł spoż. (cukr., destylarnie rumu), metal., chem., obuwn.; ośr. handl. regionu uprawy trzciny cukrowej i bawełny; węzeł komunik.; port lotn. o międzynar. znaczeniu; ośr. turyst.; uniw. (zał. 1920); biblioteki; muzea (m.in. muzeum nar.).  Tekst: P.E. PWN
 
     
     
 
     
     
 
     
     
 
     
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Copyright © 2007 - 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.