Tarragona

> porty > Hiszpania > Tarragona

Tarragona m. w pn.-wsch. Hiszpanii, w regionie Katalonia, nad M. Śródziemnym, ośr. adm. prow. Tarragona. Starożytne Tarraco; osada iberyjska; 218 p.n.e. zajęta przez Rzymian, ich pierwsza i gł. baza wojsk. na Płw. Iberyjskim w czasie II wojny punickiej i podboju Półwyspu; stol. prow. Hispania citerior ['Hiszpania bliższa'], później Hispania Tarraconensis; od 2. poł. I w. p.n.e. kolonia rzym., ważny port i ośr. handl.; stol. arcybiskupstwa (odnowione w XII w.); po upadku imperium rzym. postępujący regres; 476 zajęta przez Wizygotów; 714 - Arabów i 1119 - Aragonię; 1572 zał. uniw.; 1811 oblężona i zdobyta przez wojska napoleońskie. - 115 tys. mieszk. (2003); duży port handl. z terminalem naft.; rafineria ropy naft., przemysł chem., spoż. (produkcja wina, likieru), metal., drzewny, elektrotechn., włók.; węzeł drogowy; akad. roln.; ośr. turyst., kąpielisko mor.   Tekst MEP PWN.
 
     
 
     
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.