Mumbai - Bombay

> porty > Indie > Bombaj

     Bombaj, hindi Bambai, malajalam Mumbai, ang. Bombay, m. w zach. Indiach, nad M. Arabskim, stolica stanu Maharasztra; stanowi oddzielny dystrykt Wielki Bombaj o pow. 603 km2. - W 2001 w granicach dystryktu mieszkało ok. 12 mln osób, w całej aglomeracji 15 mln. Największe miasto Indii, jedno z najgęściej zaludnionych miast na świecie (13,5 tys. osób na km2); wielki ośr. przem., handl.-finansowy i nauk.-kult.; rozwinięty gł. przemysł bawełn. (ponad 1/4 produkcji ind. przemysłu bawełn.), przetwórstwo ropy naft. (2 rafinerie, w dzielnicach Trombaj i Mahul), przemysł elektron., chem. (m.in. produkcja farb), środków transportu (gł. stoczn. i samochodowy), maszyn. (maszyny włók.), metal., spoż., poligraf., skórz.-obuwn.; największy ośr. finansowo-handl. w kraju; liczne banki (m.in. centr. banki państw. State Bank of India i Reserve Bank of India), 3 giełdy, w tym bawełn., przedsiębiorstwa armatorskie; wielki węzeł komunik.; największy ind. port handl. (przeładunki ponad 30 mln t rocznie), obsługuje ok. 40% importu (gł. maszyny i urządzenia przem., ropa naft., węgiel kam.) i 30% eksportu (rudy manganu, wyroby bawełn., bawełna, skóry, artykuły roln.)   Tekst PE PWN.

 
Mapa: MAR2002   Zdjęcia autorstwa uczestników szkolenia - kwiecień 2006r.
 
Wrota Indii.    
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Copyright © 2007 - 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.