Nazaret

> porty > Izrael> Nazaret

  Nazaret, Nazerat, An-Nasira, miasto w północnym Izraelu. Położone w Dolnej Galilei, u podnóża góry Tabor, stolica Okręgu Północnego. 47,1 tys. mieszkańców (1985).Znany ośrodek kultu religijnego chrześcijan i miejsce licznych pielgrzymek. Miasto, które wg Ewangelii było miejscem powiadomienia Marii, że została wybrana na matkę Jezusa. W Nazarecie Jezus przebywał z matką i Józefem od powrotu z Egiptu do 30 życia.
    Wycieczka zorganizowana prywatnie w czasie postoju w porcie Hajfa.                     Foto: Magpaw 2005r.

 
Ulica Nazaretu w tle kościół Zwiastowania NMP (1955-1960), wybudowany na ruinach kościołów z okresu panowania Konstantyna Wielkiego i z czasów wojen krzyżowych.
 
Kopuła.   Fasada bazyliki ze scenami zwiastowania.
 
Kościół dolny z ołtarzem przed grotą zwiastowania.   Wnętrze groty zwiastowania.
 
Polski akcent na murze otaczającym bazylikę.   Kościół Św. Józefa
 
Figura Matki Boskiej z Nazaretu w kościele Św. Józefa   Pomieszczenie mieszkalne wykute w skale na terenie wykopalisk w Nazarecie.

Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.