Lisbona

> porty > Portugalia > Lizbona

Lizbona, Lisboa, stol. Portugalii, na pr. brzegu estuarium Tagu, ok. 15 km od O. Atlantyckiego. - 559 tys. mieszk., zespół miejski 2,6 mln (2003); największe miasto Portugalii, ośr. adm. dystryktu L.; gł. ośrodek przem., handl., kult. i turyst. kraju; przemysł włók., odzież., spoż. (rybny, olejarski, tytoniowy), stoczn., chem. (w tym petrochem.), maszyn., metal., poligraficzny, porcelanowo-fajansowy (wyroby z majoliki), materiałów bud.; przetwórstwo korka; rzemiosło artyst.; największy port mor. Portugalii (przeładunki - 6,8 mln t, 2001), węzeł komunikacji mor. i lotn. o międzynar. znaczeniu.    Tekst: PE PWN
 
     
 
     
     
 
     
 
     
 
     

Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.