Crane boom damage

> siłownia > dźwigi > dźwigi ładunkowe > awarie > uszkodzenie ramienia

 
 
Uszkodzeniu uległa lewa belka ramienia poprzez zgniecenie jej konstrukcji od spodu. Przyczyną była nieuwaga operatora i oparcie ramienia na łożu noku.  Do awarii dochodzi również kiedy zostanie zablokowana krańcówka zabezpieczająca przed opuszczeniem ramienia do tego poziomu.
 
Uszkodzone łoże noku.   Przygotowanie rusztowania i specjalnych wstawek wzmacniających konstrukcję ramienia na czas naprawy.
 
Spawanie wzmocnień.   Wycinanie uszkodzonego materiału.
 
Spawanie nowego materiału.
 
Zakończenie prac spawalniczych.   Test jakości spoin specjalnym przyrządem.
 
Wycięty materiał.   Przygotowanie do prób pod obciążeniem.
 
Po między zbiornik obciążający a hak wstawiony jest dynamometr.   Spód worka.
 
Częściowe napełnienie.   Pełne napełnienie (około 30T)
 
Skala dynamometru wskazała 76lb   Spuszczanie wody po pomyślnie zakończonych próbach.
 
Kolejne uszkodzenie z tego samego powodu.
 
     
     

Copyright © 2007 - 2019 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.