Hydraulic motor of stabilizing line

> siłownia > dźwigi > silnik linki stabilizacyjnej

      Foto i praca: Magpaw 2007r.

 
Przewody olejowe i śruby montażowe.   Demontaż przewodów.
 
Z bębna została odwinięta linka.   Po odkręceniu za pomocą wciągu łańcuchowego wyciągamy silnik wraz z bębnem.
 
Bęben udało się zdjąć dopiero po podgrzaniu. Nawarstwiona korozja uniemożliwiła normalny demontaż.   Długi i żmudny proces transportu z dźwigu na pokład.
 
Nowy silnik.   Montaż nowego silnika przy pomocy dwóch wciągów łańcuchowych.
 
Zabezpieczenie linki. Przed włączeniem linka musi być koniecznie nawinięta na bęben.   Umiejscowienie bębna.

Copyright © 2007 - 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.