Hydraulic pump of hatch covers

> siłownia > hydraulika > instalacja > awarie > pompa hydrauliki pokryw ładowni

Objawy: brak wystarczającego ciśnienia umożliwiającego otwarcie pokryw ładowni.
 
Powodem niskiej wydajności był luz międzyzębny powstały w wyniku zużycia korpusu i tulejki łożyskowej.
 
Przy składani trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie rowków wkładki łożyskowej które powinny być ustawione po stronie kanału ssącego.
     

Copyright © 2011 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.