Czyszczenie przelotni Sulzer 6RTA48T-B

  > siłownia > silnik główny > czyszczenie przelotni 6RTA48T-B

                 
 
 
 
Otwarta przelotnia.    
 
Wybieranie zanieczyszczeń przez załogę maszynową.    
 
     
 
Przelotnia wyczyszczona.
     

Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.