Uszczelnienie sprężyny powietrznej

> siłownia > SG > zawór wydechowy > awarie > Uszcxzelnienie sprężyny powietrznej

     
20210923_084314.jpg (295968 B)   20210923_083910.jpg (317034 B)
Uszkodzenie uszczelnień sprężyny powietrznej która jest odpowiedzialna za prawidłowe zamknięcie zaworu wydechowego poznamy po wysokiej różnicy temperatur gazów wydechowych oraz po wycieku oleju przez indykator grzybka zaworu wydechowego. Po jego zwolnieniu powinien on od razu wskazywać na brak domknięcia grzybka co utwierdzi nas w prawidłowej diagnozie.
     
20210924_103439.jpg (337079 B)   20211007_091227.jpg (289042 B)
Demontaż zaworu.    
20210927_153523.jpg (201404 B)   20210928_084658.jpg (279643 B)
Uszkodzone uszczelnienie.   Porównanie grubości nowego i uszkodzonego uszczelnienia.
20210928_085508.jpg (274314 B)   20210928_085600.jpg (222850 B)
Główną przyczyną była uszkodzona powierzchnia cylindra sprężyny powietrznej.
     

Copyright © 2021 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.