Szlifowanie zaworu Sulzer 6RTA48T

> siłownia > SG > Szlifowanie zaworu wydechowego

      Foto i praca: Magpaw.
 
Na gniazdo zakładamy kryzę aby uzyskać równy docisk do korpusu zaworu.   Po wstawieniu maszyny luzujemy blokadę napędu i ustawiamy osiowość czujnikiem zegarowym.
 
Regulację przeprowadza się za pomocą trzech śrub rozporowych.   Po ustawieniu zabezpieczamy je przed cofnięciem.
 
Po każdym zamontowaniu szlifierki do maszyny wyrównujemy kamień diamentem. Krańcówki powodują automatyczny nawrót maszyny, niestety firmowo są źle ustawione i trzeba sprawdzić czy szlifierka nie zatrzyma się na szlifowanej powierzchni co grozi jej zniszczeniem. Na tej maszynie trzeba było odkręcić górną krańcówkę i włączać zmianę obrotów ręcznie po minięciu szlifowanej powierzchni.
 
Szlifierka w czasie pracy.   Do szlifowania grzybka odkręcamy samą szlifierkę od maszyny i przykręcamy do niej stopkę przystosowaną do montażu na tokarni.
 
Szlifierka i grzybek ustawiony do szlifowania.   Kontrola właściwego ustawienia kątomirzem.
 
Wyrównanie kamienia przed szlifowaniem.   Powierzchnia po szlifowaniu.

Copyright © 2007 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.