Regeneracja zaworu wydechowego MAN

> siłownia > SG > Regeneracja zaworu wydechowego

                 
 Powiązania |  siłownia "Isadora"  | szlifowanie gniazda | wymiana zaworu wydechowego |
     
 
Rozkręcanie korpusu zaworu.   Zdjęcie górnego korpusu.
 
Odbezpieczanie trzonu grzybka.
 
Ściąganie cylindra powietrznego.   Wyciąganie grzybka z korpusu.
 
Zabezpieczenia gniazda.   Demontaż gniazda.
 
Czyszczenie cylindra powietrznego i wymiana uszczelnień dławicy.
 
Składanie dławicy.   Nowe uszczelnienia tłoka.
 
Montaż tłoka za pomocą specjalnego przyrządu stożkowego.   Z górnego korpusu wyciągamy tłok olejowy.
 
Poddajemy kontroli pierścienie i rowki tłoka.   Wymiana uszczelnień przejść wodnych.

Copyright © 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.