Pneumatyka -awarie pojedyncze

> siłownia > SP > pneumatyka > awarie pojedyncze

 
 
 Awarie tego typu występują w miejscach gdzie inne części silnika są zamontowane w zbyt małej odległości od rurek  i po obluzowaniu ich mocowania zaczynają je przecierać. Na początku bardzo trudno zlokalizować takie uszkodzenie gdyż przeciek powietrza rozprasza się w niewidocznym miejscu i zakłóca pracę układu niesystematycznie. 
   
Sprawność pneumatycznych zaworów zależy głównie od jakości ich uszczelnień a te nie wytrzymują więcej jak dziesięć lat eksploatacji.    
     

Copyright © 2011 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.