Pompa wody

  > siłownia > SP > Pompa agregatu

  Regeneracja wirnika pompy podwieszonej wody słodkiej agregatu polega na uzupełnieniu ubytku materiału poprzez napawanie i przetoczenie pod wymiar do otworu w korpusie pompy. Ubytek zwiększa nieszczelności wewnątrz pompy powodując zmniejszenie jej wydajności. W podobny sposób regenerowałem również pierścienie uszczelniające pomp wody morskiej.                                                           Foto i praca: Magpaw

 
Widoczny ubytek materiału.   Napawanie materiału drutem mosiężnym z topnikiem.
 
Toczenie napawanego wirnika.   Przetoczony
 
     Sprawdzamy czy luz między wirnikiem a pierścieniem korpusu jest prawidłowy.
 
     
 
     
 
     
 
Ciekawostką jest że wirnik i zębatka nie jest osadzana ani na wpuście ani na stożku, jej jedyną blokadę stanowi napięcie wałka (50Nm + 70').   Pompa złożona.

Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.