Przewód wys. ciśnienia

> siłownia > silniki pomocnicze > wtryskiwacz > przewód wysokiego ciśnienia

     
 
Przecieki na przewodzie paliwa spowodowane są uszkodzeniem uszczelnienia lub niedrożnym kanałem ściekowym w pompie paliwa.    
 
W celu wymiany uszczelnienia przewodu paliwa odkręcamy nakrętkę za pomocą specjalnego klucza.
 
 
 
Wyjmujemy uszkodzony O-ring.   Zakładamy nowe uszczelnienie.
 
Oczyszczamy wewnętrzną powierzchnie nakrętki która styka się z
O-ringiem pompy lub króćca.  
  Powierzchnia styku O-ringu z przewodem również powinna być oczyszczona drobnym papierem ściernym.
 
Zakładamy nakrętkę i ustawiamy prawidłową odległośc.
     

Copyright © 2010 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.