Air cooler

> siłownia > sprężarki > główne > awarie > chłodnica

     
 
Miejsce zlokalizowanego przecieku powietrza.   W celu dostania się do uszkodzenia konieczny jest demontaż chłodnicy.
 
Chłodnica zdemontowana.   Wentylator chłodnicy.
 
W celu jego demontażu odkręcamy śrubę mocującą i dwa zabezpieczenia.   Sprężarka bez chłodnic i wentylatora.
 
Przetarcie nastąpiło z powodu zbyt luźnej obejmy mocującej rurkę. Brak odpowiednich ochronnych przekładek pomiędzy obejmą a rurką.
 
Uzupełnienie brakującego materiału mosiężnym lutem twardym.   Rurka po naprawie.
 
Demontaż chłodnicy trzeciego stopnia na kolejnej sprężarce.   Ubytki materiału nastąpiły praktycznie pod każdą obejmą.
 
Całkowite przetarcie rurki chłodnicy trzeciego stopnia.   Chłodnica pierwszego i drugiego stopnia.
 
Dobra okazja do dokładnego umycia chłodnicy.   Spawanie dziury i osłabionych miejsc.
 
Przygotowanie przekładek na zaciski chłodnicy.   Chłodnica zamontowana i skręcona na sprężarce. Widoczne dorobione wkładki zapobiegające ponownemu przetarciu.
DSC04150.jpg (77661 B)   DSC04149.jpg (254448 B)
Drgające blaszki radiatora również przecierają miedzianą rurkę.
     

Copyright © 2007 - 2019 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.