Disasembly of propeller shaft

> maszyna > śruba, wał i ster > wymiana uszczelnienia

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Copyright © 2011 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.