Butterfly valve recondition - single

> siłownia > zawory > motylkowe > regeneracja

Regeneracja tego typu zaworów polega na wymianie gumowego gniazda, przeglądzie mechanizmu przekładni i wymianie uszczelnień trzonu.
 
     
 
     
 
Mocno wyeksploatowany zawór nadaje się jedynie do wymiany.    
 
Wymiana zaworu na inny typ wymaga dorobienia kołnierzy redukcyjnych.    
 
Oczyszczenie przepustnicy i kontrola stanu gumowego gniazda.
     

Copyright © 2011 - 2019 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.