Hull and painting works

> stocznia > Demontaż klap ladowni

. Foto: Magpaw 2005r

 
Od dziobu po wejściu na dok.   I od rufy.
 
Śruba została oszlifowana z porostu.
 
Dziób i rufa po piaskowaniu
 
Kolejne fazy malarskie.
 
     
 
Na doku wypuszcza się cały łańcuch kotwiczny, przegląda i znakuje szakle.   W dnie wycięte są dziury w celu ułatwienia komunikacji i transportu rurociągów do tunelu.
 
Po malowaniu kadłuba nanosi się ponownie symbole i napisy.   Nowe cynki służące za katody na kadłubie statku.
 
Statek gotowy do dokowania.    

Copyright © 2004 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.