Zhoushan Xinyav - Qian'ao

stocznia > Zhoushan Xinya Shipyard Co.,Ltd. - Qian'ao

 
20200620_100815.jpg (206850 B)   20200620_165733.jpg (343167 B)
     
20200626_135857.jpg (339814 B)   20200702_183033.jpg (310630 B)
     
20200626_140338.jpg (402083 B)   20200626_140345.jpg (371517 B)
     
20200627_121942.jpg (280850 B)   20200629_162335.jpg (338433 B)
     
20200629_162357.jpg (336540 B)
     
20200710_182130.jpg (353407 B)   20200713_112222.jpg (364942 B)
     
20200710_173910.jpg (321161 B)   20200714_090827.jpg (316122 B)
     
20200702_184040.jpg (324375 B)   20200710_163200.jpg (228019 B)
     

Copyright © 2021 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.