Corn

> pokład > ladunki  > Kukurydza

     Kukurydza (tur. kukuruza) bot. Zea mays, jednoroczna roślina z rodziny traw (Gramineae) pochodząca z Ameryki Śr., o kwiatostanie żeńskim w postaci kolby okrytej pochwami liściowymi; stanowi jedną z podstawowych roślin uprawnych wykorzystywanych m.in. w przemyśle spożywczym, np. do wyrobu mąki, mączki skrobiowej, kaszy, cukru i alkoholu oraz w rolnictwie, jako pasza; także nasiona tej rośliny. Tekst MEP 2002.

 
Ziarno.   Załadunek z pajpy.
 
Załadunek z barek.
 
W ładowni.   Keja i silosy.
 
Podczas załadunku powstaje duża ilość kurzu "mącznego" który osiada na całym statku.   Kurz łatwo się roznosi i dostaje się przez każdy otwór do pomieszczeń. 
 
Podest w maszynie koło kotła.   Korytarz wewnątrz nadbudówki.
 
Rozładunek własnymi dźwigami na statku 
"Diana"
  Pełna ładownia.
 
Spychacz wspomaga proces rozładunku.
 
Wyładunek.   Przeładunek na samochody.
 
    Zasłonięcie ładowni plandeką stanowczo ogranicza pylenie.
 
    Rozładunek w porcie  Santa Marta - Kolumbia.
 
Kukurydza argentyńska z  Parany.   Rozładunek w porcie  Liverpool.
     

Copyright © 2004 - 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.