Zawór dolotowy płytkowy

> siłownia > odolejacz > awarie > zawór dolotowy płytkowy

                 
 
 
DSC00296.jpg (267276 B)   DSC00297.jpg (216392 B)
Zawór wymontowany z pomiędzy kołnierzy.   Po oczyszczeniu docieramy powierzchnie za pomocą pasty zaworowej.
DSC00298.jpg (277829 B)   DSC00299.jpg (264282 B)
Gotowy do składania.   Montaż podzespołów.
     

Copyright © 2016 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.