Odolejacz

English    

  > siłownie > odolejacz

Odolejacz

 

/   / /
Różne typy odolejaczy 12 fot.
BLOHM + VOSS INDUSTRIES GmbH   type:TMPB 5 7 fot.
Jowa 8 fot.

CZYSZCZENIE

 
RWO typ: SKIT/S-DEB 26 fot.
HDW- TE5F Turbolo separator 4 fot.
Odolejacza (japończyk) 8 fot.
Pojedyncze 7 fot.
Dodatkowy filtr na ssaniu 6 fot.
Mycie zbiornika retencyjnego   (chińczyk) 16 fot.

PRZEGLĄD

 
Cynkowe anody 6 fot.
Zawory pneumatyczne 6 fot

AWARIE

 
Kawitacja wirnika pompy podającej MONO C2XA 10 fot.
Dolotowy zawór płytkowy 4 fot.
Zawór zwrotny tłoczenia szlamu 6 fot.

    230                                          Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.