Zawór zwrotny szlamu

> siłownia > odolejacz > awarie > zawór zwrotny szlamu

                 
 
 
 
Zawór zwrotny umieszczony na ścianie zbiornika szlamu.   Zablokowanie zaworu w pozycji otwartej spowodowało cofnięcie się szlamu do odolejacza. Sytuacja występuje przy wysokim poziomie w zbiorniku szlamu i zamkniętym powietrzu sterującym na zawory odolejacza.
 
Ciśnieniowy miernik poziomu w zbiorniku.   Zawór zwrotny po wyczyszczeniu.
 
Po każdym przypadku odolejacz nadawał się tylko do gruntownego mycia. W celu uniknięcia takiej sytuacji w przyszłości zamontowano na rurociągu dodatkowy zawór odcinający zbiornik gdy odolejacz nie pracuje.
     

Copyright © 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.