> siłownia > odolejacz > czyszczenie

                 
 
 
 
Otwarta komora.   Wykręcanie brudnych filtrów.
 
Filtr przed i po czyszczeniu.
 
Górna ścianka sitowa.
 
Komora bez filtrów.   Górna pokrywa.
 

Copyright © 2007 - 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.