Zawory pneumatyczne

> siłownia > odolejacz > przegląd > zawory pneumatyczne

                 
 
 
 
Zawory pneumatyczne usuwające olej sterowane są sygnałem z elektrod wykrywających poziom oleju. Cewka w stanie beznapięciowym przepuszcza powietrze sterujące do zaworu. Najczęściej uszkodzeniu ulega uszczelka grzybka wykonana z gumy którą można wykonać we własnym zakresie.
 
Zawór odcinający i trójdrożny burta-zbiornik.    
 
Kontrola części pneumatycznej.

Copyright © 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.