Settling tank

> siłownia > odolejacz > czyszczenie > zbiornik retencyjny

 
 
Zbiornik po odpompowaniu zawiera jeszcze spore ilości pozostałości wody zaolejonej.
 
Do odpompowania pozostałości możemy wykorzystać pompę odpadów zaolejonych wykorzystując np. trójnik na ssaniu.   Przeciek w wężownicy grzewczej.
 
Dwie paskudne dziury (cztero letni statek).
 
Mycie przy pomocy chemii i hudromonitora.   Zbiornik po umyciu.
 
Do tymczasowej naprawy rurociągu grzewczego użyto "bandaża" żywicznego.
 
Wylot pary i ssanie rurociągu odolejacza.   Rura z otworkami do parowania zbiornika.
 
Zawory kontrolne od zewnątrz i od środka.
 
Odkręcona końcówka czujnika zegarowego od zaworu na zbiorniku.   Pod membraną zbierają się zanieczyszczenia wprowadzając błąd wskazania przy pustym zbiorniku.
 

Copyright © 2007 - 2009 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.