> siłownia > chłodnia > pompa klimatyzatorów

                 
  Powiązania | Pompa skraplacza |

   Regeneracja pompy była wynikiem braku części w zapasie i zbliżającą się  strefą tropikalną. Klimatyzatory są przez załogę maszynową bardzo cenione i robi się wiele żeby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub wyłączenia tak jak w tym przypadku z braku wody chłodzącej skraplacze klimatyzatorów warsztatów. Oryginalnie pompa była przeznaczona do cyrkulacji wody w basenie.

 
Wirnik po mimo sporej kawitacji jeszcze popracuje pod warunkiem że usuniemy luz z pierścieni uszczelniających. W tym celu napawam materiał (mosiądz) na pierścienie wirnika. W tym przypadku potrzebna była warstwa ponad dwu milimetrowa aby po stoczeniu uzyskać luz w granicy 0,2 mm.
 
Kontrola spasowania.   Wszystkie korpusy dolegające do siebie musimy oczyścić z rdzy aby nie zachwiać osiowości pompy.
 
Skręcanie korpusu pośredniego.   Dławice docieramy drobną pastą na płycie traserskiej i możemy być pewni że jeszcze długo popracuje.
 
Ważny moment w którym należy się upewnić czy pierścień dystansowy siadając na rancie wałka (strzałka) uciska dławicę przynajmniej na 2mm. Jeśli nie to dokładamy odpowiednią podkładkę.   Zakładamy i przykręcamy wirnik.
 
Korpus pompy. Montaż na miejscu. Pompa została uruchomiona i pracowała prawidłowo.

Copyright © 2007 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.