Dismantling of the hatch covers

> stocznia > Demontaż klap ladowni

. Foto: Magpaw 2005r

 
 W przypadku gdy sworznia siłownika nie można wybić, grzeje się obudowę.   Gdy grzanie nie jest skuteczne należy użyć prasy wysokociśnieniowej lub obu tych metod jednocześnie.
 
Klapy ładowni posiadają oryginalne "uszy" do demontażu i transportu.   Na klapie zostały przyspawane płaskowniki blokujące zawiasy aby zapobiec wypaczeniu konstrukcji.
 
Transport klapy na ląd dźwigiem.   Miejsce mocowania i dwa siłowniki.
 
Na miejsce naprawy zostanie przewieziona specjalnym pojazdem stoczniowym przeznaczonym do przewozu konstrukcji stalowych więcej.   Piaskowanie - więcej.
 
Piaskowanie.   Pokrywa w czasie wymiany poszycia (z m/v "Huty Zgoda")
 
Spawanie nowego poszycia.   Montaż gotowych pokryw ładowni.
 
Zakładanie sworzni zawiasów i siłowników.   Sworzeń i główka siłownika.
   
Wymiana blach na pokrywie ładowni.    
     

Copyright © 2004 - 2019 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.