Panama - Locks

> porty > Panama > śluzy Panama

Panama , Ciudad de Panama, stol. państwa Panama, nad Zat. Panamską (O. Spokojny), - 430 tys., zespół miejski 1 mln mieszk. (2002); największe miasto, gł. port mor. oraz ośr. przem., handl. i usługowy kraju
Reda Panamy.
 
     
Port przed śluzami.
Podejście do kompleksu śluz " MIRAFLORES LOCKS" od strony Pacyfiku.

Wyświetl większą mapę
 
Wyświetl większą mapę
     
 
Przyjęcie cumowników.   Wejście do pierwszej śluzy.
 
Kompleks dla turystów.   SIWIRELESS
 
Zamykają się wrota śluzy.   Śluza napełniona.
 
     
 
  "Isolda" w śluzie.
 
     
 
     
 
     
 
     
 
Ślizgi ochraniające kadłub statku przed uszkodzeniem w czasie wchodzenia do śluzy.   Tablica pamiątkowa.
 
Specjalna konstrukcja szyn dla lokomotyw holujących statki.   Lokomotywa w czasie podjazdu na wyższą śluzę.
 
     
 
    Śluzy pracują również w nocy.
 
Podejście   "Irmy" do śluz.   Siłownia dostarczająca energię do obsługi śluz.
     
     
Drugi kompleks śluz "PEDRO MIGUEL" - wyjście do kanłu.
 
Obrotnica dla lokomotyw.    
 
     
 
 
 
     
 
     
 
m/v "Podhale"
 
Przejście przez śluzy w nocy.   Wejście do śluzy.

Copyright © 2008 - 2019 by Magpaw  (Chief Engineer). All rights reserved.